3 FAZY PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI

3 FAZY PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI

Proces podejmowania decyzji  to nic innego jak czynności, które następują po sobie w sposób logiczny. Powiązane są  oczywiście związkami przyczynowo – skutkowymi aby otrzymać decyzję ostateczną. Możemy wyróżnić 3 fazy:

  • Rozpoznanie
  • Projektowanie
  • Wybór

R O Z P O Z N A N I E 

Ta faza służy do  znalezienia problemu. Szukamy odpowiedzi aby zdiagnozować, określić problem decyzyjny. Możemy posiłkować się następującymi  pytaniami. 1. Czego dotyczy problem ; 2. Źródło powstania problemu; 3. Stopień złożoności problemu; 4. Zakres czasowy; 5. Kto jest odpowiedzialny za zaistniały problem.

 

 P R O J E K T O W A N I E 

faza, która nosi miano najtrudniejszej, ma za zadanie odnalezienie alternatywnych rozwiązań i pomysłów danego problemu. Należy także wskazać kryteria wyboru:

KRYTERIA decyzyjności:

TRAFNOŚĆ – czy wariant rozwiązuje problem

LEGALNOŚĆ – zgodność rozwiązania z przepisami

SZYBKOŚĆ – wybór rozwiązania, które może być realizowane w niedługim czasie

ŁATWOŚĆ REALIZACJI – dostosowanie do warunków realizacji

OGRANICZONE RYZYKO – czyli eliminacja rozwiązań niepewnych

W Y B Ó R

Każdy wybrany wariant jest oceniany względem spełniającego kryterium. Prowadzi się dokładny opis wybranych wariantów przed dokonaniem wyboru.

Wady i zalety  rozwiązania

Konsekwencje każdej wybranej możliwości

Ocena ryzyka

 

Podejmując decyzję…

…przejmujesz odpowiedzialność za swoje życie! Aby rozwiązanie problemów poszło gładko Ustal Priorytety Działania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *