ANALIZA SWOT

Analiza SWOT to technika polegająca na badaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpłynąć na sytuację obecną  i przyszłą określonej osoby.

swot, plor planowanie

Skrót SWOT – oznacza:

    S – Strengths – Silne strony

          W – Weaknesses – Słabe strony

    O – Opportunities – Szanse

T – Threats – Zagrożenia

Owa analiza to istotne zjawiska podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne rozpatrywane natomiast są pod kątem pozytywnych i negatywnych.

swot, plor,

Po skrzyżowaniu powyższych podziałów otrzymamy 4 kategorie czynników:

   ⇒są to pozytywne zjawiska, człowiek ma na nie wpływ

⇒są to zjawiska, które zakładają możliwości rozwojowe osoby

⇒są to zjawiska dzięki, którym człowiek może się rozwijać, nie są zależne od człowieka

⇒są to negatywne zjawiska, pochodzą z otoczenia ale nie są zależne od człowieka


SILNE STRONY: To wszystko to co robisz i posiadasz. Jest to zbiór twoich atutów, związane są z wiedzą, z doświadczeniem lub cechami osobistymi. Te związane z wiedzą dotyczą przede wszystkim wykształcenia; związane z doświadczeniem są to twoje umiejętności; te związane z cechami osobistymi dotyczą tych cech charakteru, które mogą mieć pozytywny wpływ.

SŁABE STRONY: To twoje wszystkie możliwe mankamenty. Za słabą stronę można uznać brak doświadczenia czy wykształcenia. Aby umiejętnie zamaskować słabe strony należy jak najkorzystniej zminimalizować negatywne wrażenie. Słabe strony wymagają przemyślanego planowania i dyplomacji.

SZANSE: To każda zewnętrzna możliwość, sprzyjająca sytuacja.  Należy nauczyć się przewidywać możliwe sytuacje, gdyż mogą się one stać ewentualną szansą na sukces.

ZAGROŻENIA: to niestety negatywne sytuacje, które szkodliwie mogą wpłynąć na działania. Takie zagrożenia to m.in. konkurencja – która jak wiadomo nigdy nie śpi.


TWORZENIE STRATEGII – KOMBINACJE CZYNNIKÓW

Mocne strony + Szanse = strategia agresywna – wykorzystuj szanse za pomocą mocnych stron, rozwój

Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

 

Mocne strony + Zagrożenia = strategia konserwatywna – wiąże się z najmniejszym ryzykiem

Mocne strony Słabe strony
Szanse Zagrożenia

 

Słabe strony + Zagrożenia = strategia obronna – mankamenty, które posiadasz, potęgują się przez zagrożenia

Mocne strony

Słabe strony
Szanse

Zagrożenia

 

Słabe strony + Szanse = strategia konkurencyjna – tu kluczowe jest eliminowanie mankamentów

 

Mocne strony Słabe strony
Szanse Zagrożenia

 

ZASTOSOWANIE: Analiza SWOT jest bardzo popularna w swojej prostocie, można ją stosować w każdej   sytuacji. Dobrze  analizę wykorzystać wraz z innymi narzędziami aby zwiększyć efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *